Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2014

SoftKitty
21:14
Nigdy nie mogliśmy się rozstać: całowaliśmy się i całowaliśmy, on mówił różne miłe rzeczy, a ja zaraz zaczynałam za nim tęsknić, chociaż jeszcze był obok mnie.
— Małgorzata Warda 'Ominąć Paryż'
Reposted frommojmalyswiat mojmalyswiat viazapachsiana zapachsiana

August 25 2014

SoftKitty
17:56
3106 0cfa
Reposted fromxalchemic xalchemic viatysiace-mysli tysiace-mysli
SoftKitty
17:55
Ja nie dla ludzi chcę być kimś - Mówi Kasia - Chcę być kimś dla siebie. 
— "Panna Nikt"
SoftKitty
17:53
7995 e9c5
Reposted fromIriss Iriss viatysiace-mysli tysiace-mysli
17:53
8860 409b
SoftKitty
17:53
Muszę kupić sobie ładne kieliszki... Bo jak upierdolić się, to upierdolić się z klasą. 
— Lisie-piekło
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli

August 19 2014

SoftKitty
20:06
1902 7200 500
Reposted fromwaflova waflova viazaaaczarowana zaaaczarowana
20:00
8873 c0bc 500
SoftKitty
19:56
1762 135b
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
SoftKitty
19:56
0249 9ab9
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
SoftKitty
19:56
0785 bb39
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
SoftKitty
19:56
Umierała.

Uśmiechała się, 

żartowała,

poklepywała po plecach,

tańczyła.. 

Ale umierała. 

Wewnętrznie,

niemal niezauważalnie.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
SoftKitty
19:56
2022 d630
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
SoftKitty
19:53
Reposted fromkjn kjn viaedenpath edenpath
SoftKitty
19:53
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viaedenpath edenpath
SoftKitty
19:50
0379 cbcf
Reposted fromnyaako nyaako viaPokobiecemu Pokobiecemu
SoftKitty
19:50
6075 2d9c
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaPokobiecemu Pokobiecemu
SoftKitty
19:49
2075 3cfc
Reposted fromkjuik kjuik viaPokobiecemu Pokobiecemu
SoftKitty
19:49
SoftKitty
19:49
1493 09af
Reposted fromkniepuder kniepuder viaPokobiecemu Pokobiecemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl